albaniandf-vlora.org Fondi Shqiptar i Zhvillimit - Vlor?

albaniandf-vlora.org
Title: Fondi Shqiptar i Zhvillimit - Vlor?
Keywords:
Description: Fondi Shqiptar i Zhvillimit - Vlor?Fondi Shqiptar i Zhvillimit – Vlor?
albaniandf-vlora.org is ranked 21017324 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,860. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. albaniandf-vlora.org has 43% seo score.

albaniandf-vlora.org Information

Website / Domain: albaniandf-vlora.org
Website IP Address: 209.95.59.218
Domain DNS Server: ns14.midphase.com,ns15.midphase.com,ns16.midphase.com

albaniandf-vlora.org Rank

Alexa Rank: 21017324
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

albaniandf-vlora.org Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,860
Daily Revenue: $13
Monthly Revenue $399
Yearly Revenue: $4,860
Daily Unique Visitors 1,225
Monthly Unique Visitors: 36,750
Yearly Unique Visitors: 447,125

albaniandf-vlora.org WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Tue, 09 Aug 2016 02:40:06 GMT
Server Apache

albaniandf-vlora.org Keywords accounting

Keyword Count Percentage

albaniandf-vlora.org Traffic Sources Chart

albaniandf-vlora.org Similar Website

Domain Site Title

albaniandf-vlora.org Alexa Rank History Chart

albaniandf-vlora.org aleax

albaniandf-vlora.org Html To Plain Text

Fondi Shqiptar i Zhvillimit - Vlor? Website Under Construction  RRETH NESH Zyra Rajonale Vlor? Rajoni i Vlor?s Profili Kuadri ligjor Struktura organizative Stafi Partner?t PROJEKTE Akupunktura urbane Vlor? Infrastruktura rrugore Lumi i Vlor?s Infrastruktura rrugore qytet Vlor? Restaurimi dhe rikualifikimi urban i territorit Dh?rmi Vuno Rikualifikim urban Himara Vija bregdetare Vlor? PROKURIME Prokurime Punime Civile Sh?rbime Konsulence Mallra INFO & LAJME Lajme Njoftime Artikuj Multimedia TRASH?GIMIA NATYRORE & KULTURORE Amantia Finiqi Butrinti (Bouthrotos) Orikumi Vlora Treporti KONTAKTO Search Skip to Content LEXO ME SHUME → Inaugurohet Zyra Rajonale e Fondit Shqiptar p?r Zhvillim LEXO ME SHUME → Lidhja e rrug?s transballkanike me superstrad?n ‘Fier - Vlor? LEXO ME SHUME → Drejt p?rfundimit rikonstruksioni i segmentit rrugor “Lagjja 1 Maji-Unaza Himar?” TE REJAT Takim pune n? kuad?r t? faz?s p?rgatitore t? fillimit t? zbatimit t? Programit “Pun?t n? Komunitet IV- “Zhvillimi i Alpeve Shqiptare dhe Zonave Bregdetare” Zhvillohet mbledhja mujore p?r ecurin? e Projektit p?r Vij?n Bregdetare t? Qytetit t? Vlor?s Zhvillohet mbledhja mujore p?r ecurin? e projekteve t? infrastruktur?s q? po zbatohen nga FSHZH n? Qytetin e Vlor?s Zhvillohet mbledhja mujore p?r Projektin e Vij?s Bregdetare t? Qytetit t? Vlor?s Faza I Vlor?, 28 N?ntor 2015 – Inaugurohet Zyra Rajonale e Fondit Shqiptar p?r Zhvillim Vjesht? n? rivier? Vlor?, vija bregdetare nis zbatimi n? terren Lidhja e rrug?s transballkanike me superstrad?n ‘Fier – Vlor? Drejt p?rfundimit rikonstruksioni i segmentit rrugor “Lagjja 1 Maji-Unaza Himar?” Inspektim uj?sjell?s?ve t? Freskos dhe Dh?rmiut n? Himar? OUR SECTORSAT A GLANCE CLICK FOR MORE RESPONSIBILITYSUSTAINABLE CLICK FOR MORE CAREERCORPORATE CULTURE CLICK FOR MORE ANNUAL REVIEW 2014DOWNLOAD BROCHURE CLICK FOR MORE FSHZH ?sht? krijuar n? fillim t? vitit 1993, mbi baz?n e marr?veshjes midis Qeveris? Shqiptare dhe Bank?s Bot?rore. Me dat? 11 maj 2009, Kuvendi i Shqip?ris? n? seanc? plenare miratoi Ligjin Nr. 10130 dt.11.5.2009 “P?r Fondin Shqiptar t? Zhvillimit” q? i p?rcakton k?tij institucioni nj? status t? ve?ant? ligjor. MISIONI T? p?rmir?soj? nivelin e jetes?s s? komuniteteve lokale T? ndihmoj? Qeverisjen Vendore, n?p?rmjet financimeve p?r infrastruktur?n, rritjes s? kapaciteteve p?r nj? qeverisje m? t? mir? dhe nxitjes s? nj? zhvillimi t? q?ndruesh?m. PROJEKTET E FUNDIT K?tu do t? informoheni p?r projektet e fundit q? po kryejm?. ALL PROJECTS Acupuntura urbane Vlor? Infrastruktura rrugore Lumi i vlores Infrastruktura rrugore qytet Vlor? Restaurimi dhe rikualifikimi urban i territorit Dhermi Vuno Rikualifikim urban Himar? Vija bregdetare Vlor? Rrjeti rrugor I “Lumit te Vlores” Infrastruktura rrugore Lumi i vlores Unaza Himar? Rikualifikim urban Himar? Rikualifikim Urban i Q?ndr?s s? Himar?s Rikualifikim urban Himar? Nd?rtim i Shetitores s? re Rikualifikim urban Himar? Restaurimi dhe rikualifikimi urban i territorit n? fshatrat Dh?rmi dhe Vuno Restaurimi dhe rikualifikimi urban i territorit Dhermi Vuno Pedonale – p?rmir?sim i nyjes lidh?se Transballkanike – Bulevard Acupuntura urbane Vlor? Hap?sirat publike p?rgjat? Lungomares Acupuntura urbane Vlor? Hap?sira publike rreth Bulevardit Q?ndror Acupuntura urbane Vlor? Hap?sira urbane rreth rrug?s Transballkanike Acupuntura urbane Vlor? RIKONSTRUKSIONI I RRUG?S DHIMIT?R KONOMI Infrastruktura rrugore qytet Vlor? PROKURIME Prokurime PUNIME CIVILE Punime Civile SHERBIME KONSULENCE Sh?rbime Konsulence MALLRA Mallra MENU Rreth Nesh Projekte Prokurime Lajme Kontakto Adresa Lagjia “Hajro ?ak?rr?”. Blv “Ismail Qemali”, Pall “Lazaj 2002”, Kt II, Vlor? ? 2016 Fondi Shqiptar p?r Zhvillim - All Rights Reserved 

albaniandf-vlora.org Whois

Domain Name: ALBANIANDF-VLORA.ORG